Site menu:

Upcoming Events at Agas Ashram

 

Date

Day

Description

Program to be followed

19-08-2017 Sat Paryushan Parva Begining vad13  
    Paryushan parve  5th  day sud 2 Bhagwan Mahavir Janm vanchan,Mata Trishaldevine avel 14 swapn
& parna no ghee chadavo.
26/08/2017 Sat Sanvatsari Mahaparve sud 5 Shri Padmanandi Alochana,Kshamapana pado, Bruhad Alochana
& Savatsari Pratikraman.
27/08/2017 Sun Paryushan purnahuti utsavdin Shri Atmasiddhi Shastra Puja & Shashan prabhavak varghodo
29/08/2017 Wed Ayambil oli 1st day Aso Sud 6  
     Ayambil oli last day Aso Sud 15 Shri Navpadji ni pooja
06/10/2017 Fri Very auspicious day.
Birth(Rachana) of Shri Aatmasiddhi shashtra by Shrimad Rajchandra and birthday of Param Pujya Shri Prabhushreeji falls on the same day.
Namaskar at every gatha of Shri Atmasiddhi shastra and Param Puja Shri Prabhushriji na Janmotsav songs.
17/10/2017 Samadhimaran aaradhana no pratham din (vad 13) Samadhimaran ni chatris(36) mala
18/10/2017 Samadhimaran aaradhana dwitiya din (vad 14) Bruhad aalochana tatha samadhimaran ni 36 mala
19/10/2017 Samadhimaran aaradhana trutiya din tatha bhagvan mahavirno nirvaan din(vad 30) Bhagvan mahavir na virahpado tatha samadhimaran ni 36 mala.
20/10/2017 Samadhimaran aaradhana chaturtha din Shri panchakalyanak ni puja, Kshyamapana na pado tatha samadhimaran ni 36 mala.
    Gyan panchami Shastro poojan  (Kartak sud 5)    
    Kartak sud  
    Kartak sud    
    Kartak sud Paramkrupaludev Janmadin   

 

 


More information on events