Site menu:

Upcoming Events at Agas Ashram

 

prabhushreejina virahna pado

Date

Day

Description

Program to be followed

04-03-2015 Wed chaumasi chaudas as per kartak sud 14
27-03-2015 Fri Aayembil Oli sud 8  
    sud 13 Bhagvan Mahavir Janmadivas Shri panchkalyanak Pooja
4-04-2015 Sat sud 15 Shri Mavpad ni pooja
09-04-2015 Thur ParamKrupaludev Dehotsarg Divas Paramkrupalu dev na virah na pado
26-04-2015 Sun Sud 8 Prabhushreeji no Dehotsarg Divas Shri Aatmasiddhi Shatra ni pooja tatha samadhimaran ni 36 mala
    sud 9 Prabhushreeji no Agni sanskar Din Shri Aatmasiddhi Shatra ni pooja tatha prabhushreeji na virah na pado
23-05-2015 Sat shrimad rajchandra aashram aagas dhwajarohan din Shri Aatmasiddhi Shatra ni pooja
22-06-2015 Mon morning 10:40 aadra nakshtra starts (Keri/Mango tyag)  
30-07-2015 Thur chaumasi chaudas as per kartak sud 14
11-09-2015 Fri Paryushan Parva Begining vad13  
    Paryushan parve  5th  day sud 2 Bhagwan Mahavir Janm vanchan,Mata Trishaldevine avel 14 swapn
& parna no ghee chadavo.
18/09/2015 Fri Sanvatsari Mahaparve sud 5 Shri Padmanandi Alochana,Kshamapana pado, Bruhad Alochana
& Savatsari Pratikraman.
19/09/2015 Sat Paryushan purnahuti utsavdin Shri Atmasiddhi Shastra Puja & Shashan prabhavak varghodo
19/10/2015 Mon Ayambil oli 1st day Aso Sud 6  
     Ayambil oli last day Aso Sud 15 Shri Navpadji ni pooja
28/10/2015 Wed Very auspicious day.
Birth(Rachana) of Shri Aatmasiddhi shashtra by Shrimad Rajchandra and birthday of Param Pujya Shri Prabhushreeji falls on the same day.
Namaskar at every gatha of Shri Atmasiddhi shastra and Param Puja Shri Prabhushriji na Janmotsav songs.
9/11/2015 Mon Samadhimaran aaradhana no pratham din (vad 13) Samadhimaran ni chatris(36) mala
10/11/2015 Tues Samadhimaran aaradhana dwitiya din (vad 14) Bruhad aalochana tatha samadhimaran ni 36 mala
11/11/2015 Wed Samadhimaran aaradhana trutiya din tatha bhagvan mahavirno nirvaan din(vad 30) Bhagvan mahavir na virahpado tatha samadhimaran ni 36 mala.
12/11/2015 Thursd Samadhimaran aaradhana chaturtha din Shri panchakalyanak ni puja, Kshyamapana na pado tatha samadhimaran ni 36 mala.
    Gyan panchami Shastro poojan  (Kartak sud 5)    
    Kartak sud  
    Kartak sud    
    Kartak sud Paramkrupaludev Janmadin   

 

 


More information on events